Fastlane Program (AgriFood) - nom.nl (2024)

Populaire zoektermen

 • Subsidie
 • Corona Regeling

Meest bezocht

 • Het team
 • Media
 • Financiering aanvragen

Home Diensten Over Innoveren Sector Specifieke programma’s Fastlane Program (AgriFood)

Fastlane Program (AgriFood) - nom.nl (1)

Fastlane combineert maatwerk begeleiding, persoonlijke coaching en een netwerk van experts van wereldklasse. Aan de hand van een intake, assessment en selectiedag worden vijf tot zeven bedrijven geselecteerd voor deelname aan de volgende editie. Nadat elk bedrijf haar eigen doelstellingen voor het programma heeft bepaald wordt er een plan ontwikkeld die in zes maanden in nauwe samenwerking met diverse experts wordt uitgevoerd. Met als ultiem doel om je bedrijf klaar te stomen voor de volgende investeringsronde.

Doel van het programma

Fastlane is hét tailormade programma voor innovatieve ondernemingen in de agrifood sector en wordt georganiseerd vanuit Invest-NL en Foodvalley NL.

Het doel van Fastlane is om met behulp van een multidisciplinair team van experts de groei van je bedrijf te stimuleren en daarbij de juist investeerders aan te trekken. Fastlane biedt maatwerk ondersteuning voor vraagstukken waar jouw onderneming tegen aanloopt. Het programma bestaat uit 4 fases:

 • Milestone scan: door middel van een gezamenlijke analyse van experts worden er specifieke groeidoelen geïdentificeerd die je gedurende Fastlane wilt bereiken.
 • Kick-off voor opstellen roadmap: De experts en de onderneming stellen een strakke roadmap op om toe te werken naar de realisatie van de milestones.
 • 1:1 persoonlijke begeleiding: Middels intensieve werksessies wordt er samen met experts 1:1 gewerkt aan de geïdentificeerde milestones, zoals bijvoorbeeld het aantrekken van de juiste partners, het definiëren van een go-to-market strategie, of het optimaliseren van productie en/of distributie.
 • Financiering: het doel van het programma is om je bedrijf klaar te stomen om succesvol groeifinanciering op te halen. Samen met de experts zal er gewerkt worden aan specifieke onderdelen die van belang zijn voor het fundraising proces.

Vierde editie 12 juni van start

Voor de vierde editie die op 12 juni start zullen 5-7 ondernemingen geselecteerd worden die onderdeel mogen uitmaken van het programma. In dit document kun je meer informatie vinden over de inhoud, scope, selectiecriteria en kosten van het programma. Mocht je geïnteresseerd zijn om deel te nemen dan is het tot 21 mei mogelijk om je aan te melden via de website van Invest-NL.

Contact

Om meer over Fastlane te leren, organiseert Invest-NL iedere woensdagmiddag informatie meetings om 16u. Zou je hier aan deel willen nemen of heb je andere vragen over het programma neem dan gerust contact op met Alex Berhitu, E.
berhitu@nom.nl of T. +31 6 255 472 69

Fastlane Program (AgriFood) - nom.nl (2)
 • Webinars
 • AgroFood
 • Innoveren

Eiwitfabriek: uithangbord van de voedseltransitie

Fastlane Program (AgriFood) - nom.nl (3)
NOM 50jaar!

Website cookies

We gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren, verkeer te analyseren en relevante advertenties te tonen aan derden. Lees meer en pas uw voorkeuren aan in de instellingen. Als u akkoord gaat, klik dan op "Alles accepteren".

Settings Accepteer cookies

Cookie instellingen

Preferences

Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we met deze cookies anoniem website statistieken bij. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn, kunt u ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. U kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen, zoals beschreven in ons privacy statement.

Statistics

Deze cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn. Ook helpen deze cookies ons om deze website aan te passen en zo uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.

Marketing

Met deze cookies kan uw surfgedrag worden gemonitord door advertentienetwerken waardoor we advertenties kunnen tonen op basis van uw interesses en surfgedrag. Ook voeren deze cookies functies uit waarmee onder andere wordt voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend verschijnt.

Cookies weigeren Opslaan

Fastlane Program (AgriFood) - nom.nl (2024)
Top Articles
Culver's Custard: 11 Facts About The Frozen Dairy Treat And Why It's So Delicious - The Daily Meal
MICHELIN Guide 2024 - Mexico - first edition
Classic Car Exhaust Specialist- Over 38 yrs experience - automotive services - craigslist
24-Hour Stores Near Me: 40 Places Open Right Now
Play Free Scramble Crossword Online | Arkadium
NYT Crossword June 16 2024 Answers (6/16/24) - Try Hard Guides
Legal Issues Seminar-General IP (LIS-GIP) On ‘Whether There Is A Threshold To Determine ‘Continuous Use Under The Defence Of Prior Use?’ - ALG India Law Offices LLP
Special Legal Issues Seminar-General IP (LIS-GIP) On “When Should A Commercial Suit Not Be Instituted In An IP Matter Even If It Is An Option?” - ALG India Law Offices LLP
Latest Posts
What You Should Know About Culver's Custard - Mashed
The Best Culver's Frozen Custard Flavors - Mashed
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated:

Views: 6218

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.